Wieczory ARCHitektoniczne 2024

Podczas organizowanych spotkań kierujemy się słowami szwajcarskiego architekta Petera Zumthor, który powiedział, że „tworzyć architekturę to znaczy zadawać sobie pytania, to znaczy przybliżać się do własnych odpowiedzi, krążyć dookoła nich i odnajdywać je przy wsparciu nauczyciela. Zawsze i wciąż”.